Novinky

Můj původní záměr byl v tomto čísle Dubického zpravodaje uveřejnit výroční zprávu našeho oddílu. Tu si ovšem naši příznivci mohou přečíst na našich www stránkách. A je opět plná závodů, kulturních akcí a popisu naší činnosti. Zkrátka kovid nás, stejně jako loni, nezastavil.

Rád bych zde napsal o tom, co připravujeme. Možná to bude vypadat jako maličkosti, ale nejsou to právě maličkosti, co náš život dělají krásnější? Během zimy budeme pracovat na opravě našeho 3D parkuru – opravě schodů, terénu a nového střeleckého stanoviště pro děti. Ze starých schodů jsme využili pevné trámy a budujeme také dva přístřešky pro naše zvířátka.

Mnohem zajímavější bude také naše nové označení stanovišť. Budou to dřevěné lakované kostky o velikosti cca 8×8 cm. Na čelní straně kostek bude číslo stanoviště, a po jejich stranách loga našeho oddílu a pravé 3D logo. To nejzajímavější však bude na horní straně. Než prozradím, co tam bude vygravírované, musím ještě připomenout dominantu naší střelnice. Náš keltský totem. I tato nová označení stanovišť bych rád využil nejen pro obrázky s keltskou tématikou, ale i pro obrázky bohů, bůžků a tvorů, kteří jsou ztvárňováni s lukem. Přijďte se podívat a zkusit tato označení najít. Můžete si také tipnout, co tyto obrázky představují a své tipy si poté zkontrolovat v seznamu, který bude vyvěšený na střílně. Doufám, že se Vám to bude líbit a nám tato nová označení budou sloužit po dlouhou dobu. První kousky by se měly objevit už po vánočních svátkách.

Na závěr mi jen zbývá popřát Vám jménem našeho oddílu krásné prožití vánočních svátků a všem lukostřelcům přeji: „ Ať nám to lítá!“.

Vedoucí oddílu: Roman Žilka

Smajlík označující 5 metrů.
Tohle je označení vzdálenosti i s naším logem. Označení stanovišť bude podobné.