Výroční zpráva 2018/2019

Blíží se konec školního roku, a tak nezbývá než se ohlédnout za naší téměř roční činností. Začali jsme s 10 členy oddílu. V průběhu roku jsme uvítali další 4 členy. Máme tedy již 5 dospělých, 3 juniory a 6 dětí.

Nepřízeň zimního počasí jsme strávili v místní sokolovně, za což jsme sokolské obci velmi vděčni. Ne, že by se v zimě venku nedalo střílet z luku, ale je to velmi nepraktické. Na začátku března se nám také podařilo v sokolovně uspořádat naši první lukostřeleckou soutěž pro děti a mládež. Podle reakcí a ohlasů soutěžících i početného publika byla velmi úspěšná. Od dubna jsme se opět přesunuli na naši domovskou základnu – střelnici.

Našim cílem je od prvopočátku naší činnosti věnovat se 3D lukostřelbě. Jako vedoucí a zakladatel našeho oddílu jsem se v měsíci květnu  zúčastnil závodu v 3D lukostřelbě v Bystřici pod Hostýnem,  abych načerpal  nové zkušenosti. Závody jsou pořádány pod českým svazem 3D lukostřelby a na závodech startuje více jak 120 závodících. Dalšího závodu dne 15.6.2019 na hradě Buchlov se již zúčastní větší počet členů našeho oddílu.

Náš oddíl také zajišťuje doprovodný program akcí pro děti , např. pohádkový les v Úsově, který se konal 25.5.2019, pohádkový les v Řimicích 29.6. 2019  a o prázdninách 3.8.2019  benefiční akce pro Sárinku se skupinou Herrgott Rock v Polici. Na těchto akcí seznamujeme širokou veřejnost s lukostřelbou jako sportem a zájemci si mohou sami střelbu vyzkoušet.

Na tak malý a mladý oddíl je to spousta činností. Snad se nám tento trend podaří nejen udržet, ale i rozvíjet. I tento sport vyžaduje finance, kterých zatím nemáme dostatek.  Byli bychom vděčni za jakékoliv sponzorské dary.

                                                                                              Vedoucí oddílu  Roman Žilka Dcv.