Zkoušky technické vyspělosti

Zkoušky technické vyspělosti ZTV našich členů se konaly v našem oddíle dne 16.12.2018.

Zkoušky jsou zaměřeny na schopnost udržet co nejmenší soustřel v sadě 6 šípů a samozřejmě co nejblíže ke středu. K tomu je mimo jiné důležitá znalost a vyhodnocení středního zásahu. Na jeho základě pak přenesení záměrného bodu. Počet nastřílených bodů není rozhodující.

Podle barevných kruhů na terči FITA pak každý střelec obdrží stupeň odpovídající (barvě) zásahu nejhoršího šípu v sadě.